WELKOM BIJ KOMPAS COACH

DE KOMPAS-TRAINING

Een laagdrempelige en gezellige manier om te werken aan betere relaties en communicatie 
binnen het gezin. Door spelletjes, oefeningen en afspraken maken behaalt het gezin doelen.

WIE IS KOMPAS COACH?

Mijn naam is Pascale Blok en ik ben een afgestudeerd Ecologisch Pedagoog. Een Ecologisch Pedagoog zijn houdt in dat ik kennis heb over de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Deze opvoeding is niet alleen gericht op ouders. Ieder mens dat te maken krijgt met het kind kan begeleiding nodig hebben bij het zorgen voor een veilige plek voor het kind. Ik focus mij hierbij vooral op het opbouwen van veilige relaties van het kind en de opvoeders én een fijne communicatie tussen hen.

WORKSHOP OVER DE KOMPAS-TRAINING?

Pascale Blok geeft workshops aan professionals, waarin zij haar werkwijze onderbouwd met theorie. De theorie kan ingezet worden bij verschillende
organisaties in de zorg.

MEER OVER PASCALE BLOK?

Pascale Blok heeft door middel van opleidingen, stages en werkervaring haar kennis opgedaan voor KOMPAS COACH. Deze leerplekken heeft zij in haar Curriculum Vitae op een rij gezet.

PASCALE BLOK VOLGEN?

Pascale Blok is in haar dagelijks leven druk bezig met het opbouwen van haar praktijk. Op haar LinkedIn kunt u zien waar zij de afgelopen tijd mee bezig is geweest en hoe zij haarzelf blijft ontwikkelen als professional.

MEER WERKVORMEN VAN KOMPAS COACH

ROTS EN WATER BIJ KOMPAS COACH

Rots en Water is een psycho-fysieke training die zich richt op de positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en geweld.

THERAPLAY BIJ KOMPAS COACH

Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de band tussen ouder en kind te verstevigen. Deze methode kan ingezet worden als behandelmethode, waarin ouder en kind samen deelnemen.

TIENERTALK BIJ KOMPAS COACH

Tienertalk is een methodiek waarin een groep tieners samen in gesprek gaan over de puberteit, sociale situaties en andere ervaringen die zij hebben in deze levensfase. Hierdoor staan zij er niet alleen voor.