TIENERTALK

Zodra kinderen naar de middelbare school gaan, krijgen zij te maken met een andere omgeving en dynamiek. Over het algemeen wordt de mening van de klas- en leeftijdgenoten van de kinderen steeds belangrijker en de invloed van ouders steeds minder. Bij Tienertalk kunnen zaken waar de tieners tegenaan lopen met andere tieners besproken worden. De bijeenkomsten duren een uur en kunnen zowel in de kas als in gemengde groepen per leerjaar worden gegeven.

DOELEN VAN
TIENERTALK
  • Saamhorigheidsgevoel krijgen met anderen;
  • Oplossend vermogen ontwikkelen;
  • Informele netwerken opbouwen;
  • Vroegtijdig signaleren van problematieken.