DE KOMPAS TRAINING

Over het algemeen hebben gezinnen een gezonde hechtingsrelatie met elkaar. Dit houdt in dat ieder gezinslid zich gehoord en gezien voelt door de anderen. Echter houdt een gezonde hechtingsrelatie voor ieder gezin iets anders in: Voor het ene gezin betekent dit dat zij samen bordspelletjes in de avond doen, terwijl het andere gezin iedere zondag pannenkoeken maakt. Zo heeft ieder gezin andere manieren om contact te leggen met elkaar.

In sommige gezinnen gaat het contact leggen moeilijker. Juist daarvoor is een training nodig die hen kan helpen bij het verbeteren van de hechtingsrelatie. De KOMPAS-Training is gericht op vijf thema's die dit doel kunnen bereiken. Door de psycho-fysieke manier van werken kunnen de gezinsleden ervarend leren en tegelijkertijd zelfs plezier ervaren met elkaar. Juist dit is zo belangrijk om thuis weer als 'thuis' te laten voelen.

WERKWIJZE

Voorafgaand aan de training is er een mogelijkheid om een kennismakingsgesprek te voeren. De ouders mogen de beslissing maken of dit gesprek gevoerd wordt met de kinderen erbij of zonder. Hierna zal een intakegesprek gevoerd worden, waarin de gezinsleden hun verwachtingen over de training uit kunnen spreken en doelen gesteld kunnen worden. Hierna zullen, eenmaal per week, vijf trainingen volgen waarin de thema's van de training behandeld worden. Op het eind van de trainingen kan er gekozen worden voor een afsluitend gesprek.

THEMA'S VAN DE 
KOMPAS-TRAINING
  • Grenzen;
  • Emoties;
  • Communicatie;
  • Afspraken en structuur;
  • Positieve ervaringen.